”Är kunden nöjd är vi nöjda”

Målet är alltid att på bästa sätt, tillfredsställa uppdragsgivare till slutkund. Service är A och O. Är kunden nöjd är vi nöjda.

Vi utför våra transporter snabbt, effektivt, säkert och enligt tidsplan med så få fördröjningar som möjligt går. Speditör och slutkund i fokus och därav vår känsla för service all the way.

Flottan består idag av moderna fordon med påhängsvagn, anpassade för vardera upplägg av körning.

Fordonen har pga driftsäkerhet och åter kund i fokus en flotta som byts ut för att hålla rätt Euroklass och skick. Vardera åk hålls fräscha och servas regelbundet, med hellre för korta än för långa intervaller. 

Visuellt för att framhålla ett bra ansikte utåt och för att hålla samtliga anställda nöjda, håller samtliga fordon ett tämligen bra utseende med bra nivå av utrustning. En bra chaufför är en nöjd chaufför!