Hämtning av tipptrailer!

Tack för förtroendet Hakarps Schakt & Transport, för hämtning av x antal tipptrailers i Norge. Här på bild i Porsgrunn. Vi samarbetar  gärna med andra lokala åkerier, bl a HST självklart.

Lämna ett svar