Varför tvätta hos oss?

*Vi har Westmatics nyaste maskin av 2018 års modell. Vi är bland dom få i Sverige med Foam på en Westmatic anläggning och de första med Smartabs foam i en tvätthall med automatmaskin.

*Vi har underspolning och fälgtvätt i högtryck (65bars tryck) vid inkörning i hallen.

*Vi använder Smartabs medel som vi själva använt i mer än 8år och anser vara bäst på marknaden för tunga fordon.

*Vi har vaxpåläggning i Automattvätt. Fälgavfettning rostlösare och syra, detta under bemannad arbetstid.

 

 

*Manöverrum kombineras med chaufförsrum med Wc och dusch. Tillgång till detta i kombination med tvättkort som gäller 24/7.

*Vi kommer hålla våra borstar i bästa skick med dagligt underhåll och översyn. De ska inte under några omständigheter repa lacken, det är endast smuts i sig som kan och det ska vara mycket skitiga borstar till det. Vi har även manuella borstar, en för hytt, en för skåp, en för fälg och en för grövre ytor ex gångbord. Även dessa avfettar vi, håller efter och byter ut snarare för tidigt än sent. Vi kan använda svamp till er hytt vid önskemål men räkna med längre arbetstid.

Priser

Uppdaterade priser från och med April 2023

Prissättning Halltid 15,47kr/minut

Prissättning bemannad arbetstid 22,31/minut

Prissättning avfettning 38,50kr/liter

Prissättning tvättmedel 19,83kr/liter

Prissättning maskin tvättmedel 2,10kr/liter

Prissättning skum 2,03kr/minut

Prissättning maskinborstar  4,84kr/meter

Prissättning maskintakborste 4,84kr/meter

Prissättning maskin baktvätt 4,84kr/meter

Prissättning underspolning 0,13kr/sekund

Prissättning manuellt högtryck 7,92kr/minut

Prissättning maskin högtryck 3,09kr/meter

Prissättning miljöavgift 99kr/tvätt

Hämta ut tvättkort kostnads fritt i vårt kontor!

tvätt kortet ger dig tillgång till tvätt efter stängning och på helger